Flodaskogens planerade parningar:

   

Flodaskogens Yaffadotter Jo Jo planeras att paras under 2023. Hane ej bestämd.